Unutanları Hatırlayalım!

                                                                              

UNUTANLARI HATIRLAYALIM!                                                                   

 

 ALZHEIMER HASTA VE HASTA YAKINLARINI ANLAMAK

                                    KONUŞMACILAR

 Prof. Dr. Türker Şahiner (Nörolog / John Hopkins-Anadolu Sağlık)

Türkiye Alzheimer Derneği Çalışmaları

Fügen Kural (Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü)

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi

Ayşe Özalkuş Şahin (Uzm. Psikolojik Danışman/Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

YER    :  Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Amfi 1   

TARİH :  11 Aralık 2012 Salı    SAAT  :   09:30 – 11:30