Okuma Önerileri

T-İnsan, Ufuk Tarhan, İstanbul: Ceres Yayınları, 2017, 278 s.

Dünyadaki en etkili 100 fütürist arasındaki tek Türk olan Ufuk Tarhan, bu kitabıyla 2017 yılının en inovatif iş kitabı ödülünü de almış.

“Gelecek tahmin edilemez, tasarlanır ve yaşanır” diye başlıyor Tarhan.

Kitabı, zamanı az/canı dar, bıkkın/ yoğun zamane insanı çabuk, akıcı okuyabilsin amacıyla konuşma dilinde yazdığını söyleyen Tarhan gerçekten sohbet ediyormuş algısıyla okutuyor kitabı.  Aynı zamanda da QR kodlu okumaları da içermekte. Yani artırılmış okuma (augmented reading) tekniğini kullanmış.

Kritik kavramlar için de bir sözlük eklemiş kitabın sonuna, okuma yapmasan önce sözlüğe bakmanızı öneririm.

Teknolojinin hayatımızdaki yerini ileriye dönük etkilerini keyifli bir dille anlatan bu kitabın gelecek planlaması için önemli bir okuma olması düşüncesiyle öneriyorum.

Öneren: Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ERNEK ALAN

Akılla Bir Konuşmam Oldu, Fazıl Say, İstanbul: Doğan Kitap, 2017, 269 s.

Say’ın yıllar içerisinde sosyal medyada yazdığı yazıların derlemesinden oluşan bu kitap dört ana bölümden oluşuyor: Dünyam, Yüzler, Şairlerim, Çocuklarım Derleme yazılarındaki önemli olan vurgusu, kitaba almak istediği yazıları önce sosyal medyada paylaşmış olması.

İlk bölümde müzik üzerine bakış açılarını anlatıyor Say. Bir müzisyen olarak dünyaya, hayata, ülkesine bakışını umutlarını endişelerini paylaşıyor.

İkinci bölüm Yüzler’de hayatında iz bırakanları ve Türkiye’deki sanatı kendi bakış açısıya aktarıyor.

Son iki bölümde ise ürettiklerine hayal ettiklerine dokunma imkanı yaratıyor.

Hayatında hiç durmadan çalışmaya ve üretmeye inanan umudu kaybetmeyen bakışını gördüğümüz Say’ın bu kitabıyla farklı disiplinlerden bakış açısı kazanmaya katkı sağlayacağını düşündüğüm için okumanızı öneriyorum.

Öneren: Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ERNEK ALAN

İletişim Çalışmalarından Dijital Yaklaşımlar Twitter, Editörler: Selva Ersöz karakulakoğlu-Özge Uğurlu, Heretik Yayıncılık, 2015,  312 sayfa

İletişim çalışmalarına son on yılda damgasını vuran dijitalleşme konusu, önemi artarak alanı şekillendirmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeler ışığında dijitalleşen iletişim de tek boyutlu düzeyini çoktan terk etmiş durumda. Dijitalleşmenin sonuçlarını sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik pek çok farklı alanda yaşarken; gündelik hayatlarımızı, siyasete katılım biçimimizi, algı biçimimizi de yeniden kurguluyoruz. Bu kurgulamalar ekseninde dijitalleşen iletişim ortamları mevcut araştırmalar ve farklı bakış açılarıyla ele alınıyor.

Bu kitap hem konuyla ilgili kavramsal bir zemin oluşturması hem de var olan yeni medya ve sosyal medya araştırmalarından farklı olarak Twitter ana çatısı altında birçok konunun bu mecra üzerinden değerlendirilmesi bakımından bir ilk. Alanında uzman akademisyenlerin Twitter'ı farklı başlıklar altında incelediği bu kitabı yeni medya ile ilgilenen herkese öneririm.

Öneren: Yrd. Doç. Dr. Övünç MERİÇ

Karakter Aşınması Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerine Etkileri,  Richard Sennett, Çeviren: Barış Yıldırım,  İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005, 171 s.

Sennett'in kitabı, iş ve işyeri ile kurduğumuz ilişkiyi yakın dönem tarihsel perspektifi içinde ve tüm açmazlarıyla birlikte ele alıyor. Konuları teorik bir yığışım biçiminde değil, günlük yaşamın akışkanlığında ele alıyor, tartışıyor, nefis araştırma atıflarıyla gözlerimizin önüne seriyor.

Bu kitabı okuyup yeni düşüncelere yelken açmamak mümkün değil, günümüzde işi, işyerini ve çalışan insanı iyi anlamak için okumanızı öneriyorum.

Öneren: Öğr. Gör. Elif Sungur

Resimlerle Düşünmek. Otizmin İçerden Anlatımı, Temple Grandin, Çeviren: Mehmet Celil İftar, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2015, 232 s.

Temple Grandin’in kaleme aldığı Resimlerle Düşünmek son derece etkileyici bir içeriğe sahip. Yaşanmışlıklardan devşirilmiş olan bu kitap, genellikle düşünme konusundaki ezberlerimizi bozuyor ve eğitimin neredeyse mucizevi yönlerine ışık tutuyor. Bilgi ve sabrın eşlik ettiği, anlama ediminin üst boyutta gerçekleştiği bir insanlık ortamının, birçok olumsuzlukların üstesinden gelmede ne denli etkin olabileceğini gözler önüne seriyor Grandin.

Öneren: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

 İnsan Felsefesi,Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2016, 536 s.

Yıllarca derslerini izlediğim Değerli Hocam Takiyettin Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojiye yaptığı katkıyı içeren İnsan Felsefesi (İlk baskısı: Felsefi Anthropologi, 1972; Dünya ve Çevre, 1979; bu iki kitap 1988’de bir araya getirilerek İnsan Felsefesi adı altında yayımlanmıştı) uzun bir zaman aralığından sonra yeniden yayımlandı. İnsanın; bilen, yapıp eden, isteyen, tavır takınan, önceden gören, ideleştiren, devlet kuran bir varlık olarak edimlerine; tarihsel, özgür ve disharmonik bir varlık olarak da yapısal özelliklerine dikkat çeken kitap, insanı anlamak, ortak insansal fenomenleri fark etmek isteyen herkese ufuk açıyor. İnsana “dokunan” herkes bu kitabı mutlaka okumalı.

Öneren: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

İnsan Neyle Yaşar?, L.N.Tolstoy, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015, s:112

 

Tolstoy (1828-1910) Anna Karenina, Savaş ve Barış, Kreutzer Sonat ve Diriliş'in büyük yazarı, yaşamının son otuz yılında kendini insan, aile, din, devlet, toplum, özgürlük, boyun eğme, başkaldırma, sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara verdi. Bu dönemde yazdığı öykülerde yıllarca üzerinde düşündüğü insanlık sorunlarını edebi bir kurgu içinde ele aldı. Tolstoy, insan sevgisi ve inanç konularını ustalığının bütün inceliğiyle işlerken, İnsan Neyle Yaşar? ile gerçek hayatı yansıtan tabloların içinde yeni bir ahlak anlayışını ortaya koydu.

 

Öneren: Öğr. Gör. Elif SUNGUR


Tek, Hakan Nordik,Doğan Kitap, İstanbul, Kasım 2014, s:448

Bu kitabın yazarı yıllardır çok yakından tanıdığımız biri.
Okurlar kitabı önyargısız değerlendirsinler diye gerçek ismiyle değil, takma isimle yayınlamayı seçti. 

Öneren: Öğr. Gör. İrfan EROĞLU

 

KÜN, Sezgin KAYMAZ, İletişim yayınları, İstanbl, 2013,479s.

Sözcükleri yan yana getirirken, aşina olmadığımız, alışmadığımız bir tutumu var Sezgin Kaymaz'ın. Sarsıcı, kolayca zihni yakalayan bir üslupla karşı karşıyayız. Ancak böyle bir üslupla Orta Anadolu insanının dili, konuşma tarzı, tabuları, günlük yaşamı bu kadar etkileyici bir harman oluşturabilirdi zaten. Atmosfere gayet uygun olarak sıradan şeyler olağandışı ile buluşturuluyor, enfes bir mizah doğuyor buradan da. Salt gülmece yönüyle de okunabilir bu orijinal roman. Ama sadece komik diyaloglardan, benzeri olmayan olay akışından değil, mistik bir fantazi olarak, gerilim ve şiddeti ele alış biçiminden dolayı, alelade ile fevkaladenin birlikteliğini ustalıkla anlattığı için de ısrarla öneririm.

Öneren: Öğr. Gör.İrfan EROĞLU

Ve Günler Yürümeye Başladı, Eduardo Galeano, İstanbul,Sel yayınevi,  2012, 416 s.

Galeano'dan her güne bir gerçek.
Bir takvim formatında yazılan kitap, 1 Ocak'tan 31 Aralık'a her gün için yakın tarihte ya da eski çağlarda o gün yaşanan özel bir hikâye anlatıyor. Eduardo Galeano,  kadın, erkek, iktidar, yerliler, ırkçılık, emperyalizm, kültürler, daldan dala atlayarak; değinilmedik konu, ulaşılmadık coğrafya, çoğaltılmadık ses bırakmıyor.

Sürekli daha ileriye taşımaya çalıştığı minimalist stili ise zirvede. Fazladan tek bir sözcük bile kullanmak istemiyor, her şeyin özüne inmeye çalışıyor: konunun, insanın, sözcüğün, tarihin... Söylemek istediğini mümkün olan en kısa biçimde aktarmak; herhalde Galeano edebiyatının en güzel özeti budur.
Hüzünlü sayfaların ağırlığı kaçınılmaz olsa da geleceğe yönelik umudu her satırda hissettirerek "dünyanın vicdanı" yakıştırmasını Eduardo Galeano'nun ne kadar hak ettiğini, bu kitap bir kez daha teyit ediyor.

Öneren: Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN 

 


 

Kariyer ve Varoluş Daniş Navaro, Ankara: Elma Yayınevi, 2014, 334 s.

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında yapılan bir lisansüstü çalışmanın genişletilmiş bir ürünü olan yapıt, sağlam bir düşünsel geleneğe yaslanıyor. İnsan felsefesi temelinde insanı “çalışan bir varlık” olarak değerlendiren Kariyer ve Varoluş, yazarın aynı zamanda kendisiyle ve varlığının uzantısı olan mesleğiyle, işiyle, kariyeriyle olan ilişkisini, konuyla bağlantılı alanyazınını da (literatür) dikkate alarak okurlarıyla paylaştığı bir kitap. Kariyer yolculuğuna bilinç katmak isteyenlerin mutlaka okumaları gereken bir eser.  

Öneren: Prof. Dr. Betül Çotuksöken 

 

Hannah Arendt’te “Radikal Kötülük” Problemi  Berrak Coşkun İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013, 205 s.

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında yapılan bir lisansüstü çalışmadan türetilmiş olan yapıt, Hannah Arendt’in konuya ilişkin görüşlerinin eşliğinde ve bu görüşlere de ek olarak, bizi, kötülüğün anlamını sorgulamamız konusunda duyarlı olmaya; her birimizi varoluşumuz üzerinde, kavramlarımız, isteme edimimiz, istememizin dayalı olduğu temeller, ilkeler ve tek kişi olarak da yapabileceklerimiz üzerinde düşünmeye davet ediyor.  “Her şey insanın elinde!” mesajını veriyor.

Öneren: Prof. Dr. Betül Çotuksöken 

Mutluluğun Sakıncaları, Elizabeth Farrelly

Kitap, uzak dünya Avusturalya'dan dünyaya bakan mimar  yazarın çok kapsamlı düşünmeleri ve araştırmaları sonucunda oluşmuş. Farrelly, zengin referans bilgi ve enteresan yakın tarih anekdotlarıyla detaylandırdığı kitabında günümüz dünyasını şehirleşme, tüketim kalıpları, sıradan insanın yaşamı, feminizm, mimarlık, aile, sosyal yaşam üzerinden değerlendiriyor, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile akla gelmedik bağlantıları açıkça ortaya koyuyor.

Okuyucuya mimarlık dünyasının ışıklı mekanlarından, sanattan ve tarihten, mekan tasarımının özünden bahsetmeyi de ihmal etmiyor.

Öneren: Öğr. Gör. Elif Sungur 

 

Geleceği Yeniden Düşünmek, Çok yazarlı

Bu kitabın yazarları, yeni iş pradigmasını oluşturacak önemli kavramsal unsurlar sunuyorlar. Bölümler provokatif, aydınlatıcı fikirlerle, iyi sorularla, taze içgörülerle ve önümüzdeki rekabetçi işbirlikçi savaşı düşünmeye dair alternatif yöntemlerle dolu. Hiper rekabetin, ardı ardına gelen teknolojik devrimlerin ve sosyal çatışmaların damgasını taşıyan Üçüncü Dalga zenginlik yaratma sistemi yayıldıkça yüksek bir belirsizlik ve düz mantıkla olmayan şartlar ortaya çıkıyor. 

Öneren: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN 

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı, Alain de Botton

Geçmişte kölelere reva görülen çalışma, günümüzde yaşamımızın en önemli parçasını oluşturuyor. Zamanımızın büyük bölümünü fabrikalardan limanlara, elektrik santrallerinden füze rampalarına uzanan farklı çalışma mekânlarında geçiriyoruz. Alain de Botton yeni kitabında bu mekânları ziyaret ediyor ve bisküvi üreticilerini, liman işçilerini, elektrik mühendislerini, ressamları, muhasebecileri, kariyer danışmanlarını çalışırken izliyor. Farklı alanlarda çalışan bu insanların işlerini nasıl yaptıklarını anlatırken çalışmanın doğası üzerine çarpıcı düşünceler geliştiriyor.

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı tuhaf olduğu kadar güzel de olan işyerlerini Alain de Botton'un rehberliğinde gezen okurları kendi çalışma yaşamları hakkında düşünmeye kışkırtacak.