Kariyer Danışma Hizmetleri

Okul sıralarında sizlere iyi bir akademik donanım sağlamanın yanında, üniversitenin görevi, iş yaşamına yönelirken öğrencilerin aldıkları eğitime ve yaşamdan beklentilerine göre, önderlik etmek ve çalışma yaşamına ısınmalarını sağlamaktır.

Bu nedenle, öğrencilerimiz için randevulu kariyer danışmanlığı hizmetleri, ilgi, yetenek, arzu ve değerlerin belirlenmesi için kolaylaştırıcılık, kariyer toplantıları ve atölye çalışmalarıyla etkili özgeçmiş yazma seminerleri yapılmaktadır.